» صفحه پرداخت

صفحه پرداخت

پرداخت آنلاین

نام و نام خانوادگی
پست الکترونيکی
شماره تلفن
مبلغ به تومان
توضيحات

 
* توجه داشته باشید که 1 درصد کارمزد بانکی به مبلغ شما در صفحه پرداخت افزوده خواهد شد.

لطفاً پس از واریز از طریق فرم تماس با ما به ما اطلاع دهید.